Lucia Molnárová

Koordinátorka, zastupujúca VOC Torysský dekanát

Monika Daráková

Programová koordinátorka, zastupujúca VOC Prešov

Marián Kašaj

Kňaz

Dada Verešpejová

Administrátorka

Mária Kohútová

VOC Snina

Marcela Bokorová

členka predsedníctva, VOC Košice

Martina Majirošová

VOC Stropkov

Beáta Kutná

VOC Trebišov

Iveta Šoltýsová

VOC Sabinov