Zmena! Na tomto mieste sa nachádzali informácie ku kurzu Začíname. Nakoľko sa nám ohlásili viacerí záujemci o prácu s deťmi, ktorí nespĺňali dolnú hranicu veku (15), rozhodli sme sa poupraviť obsah kurzu, aby bol aj pre nich dostupný. Nový Kurz na kľúč síce nenahrádza kurz Začíname (ten ponúkneme opäť na jar), no obsahovo je bohatý na podnety pre budúcich animátorov a zároveň prispôsobený veku 13+.

Viac informácií tu.

Prihlasovanie bolo uzatvorené.

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit