Na jeseň 2018 sme v rámci území Východ a Spiš spustili nový projekt. Je zameraný na problematiku nových informačno-komunikačných technológií a jeho užívanie deťmi i mladými ľuďmi. Bude trvať do marca 2019.

Prečo?

K deťom a mladým sa denne dostáva množstvo informácií a je otázkou ako vedia s tými informáciami pracovať a hodnotiť ich obsah. Preto sme tento projekt zároveň zamerali aj na rozvoj kritického myslenia ako nevyhnutnej zručnosti v súčasnej spoločnosti. Cez projekt sa chceme venovať hlavne deťom, ale aj „dôležitým“ dospelým, t.j. rodičom, učiteľov, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ktorí majú značný vplyv pri výchove a usmerňovaní deti a mladých.

Cieľ projektu

Jednak informovať a šíriť myšlienky o kritickom myslení a práce s informáciami ako aj zároveň prostredníctvom vzdelávacích aktivít formovať a rozvíjať potrebné zručnosti preto, aby deti, mladí ale aj ich rodičia a učitelia vedeli využívať všetky výhody médií, internetu a sociálnych sieti a zároveň, aby sa vedeli dostatočne chrániť pred ich rizikami a nedostatkami.

Ponuka i pre Tvoju farnosť!

Tento projekt sa bude realizovať cez interaktívne alebo skôr hravé stretkárne, ktoré budú prebiehať aj vo vašej farnosti. Je to stretnutie pre detí, pre rodičov, učiteľov, kde sa pomocou rôznych aktivít zoznámia s touto témou. Stretkárne budú viesť špeciálne vyškolení junior lektori. Pozývame zapojiť sa každú farnosť! Ak ťa projekt oslovil, ozvi sa na mail: klarademcakova@gmail.com.

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit